Smittsom, smitteførende, smittebærende, smittefarlig

Det ser ut til at både sykdommer, folk og materialer nå kalles smittsomme. Bør det ikke være mer nyansert?

Svar
Ordet smittsom er smittsomt, og det er ikke så rart, for det forenkler en hel del uten at det blir direkte uforståelig. Men vi tilrår en mer nyansert ordbruk.
 
Smitte brukes om det stoffet som forårsaker sykdom og kan overføres, f.eks. bakterier og virus. Også overføringen av smittestoffet kalles smitte.
 
Her er «systemet»:  
  • Sykdommer kan være smittsomme.
  • Folk, dyr og andre organismer kan være smittet og dermed være smittebærere/smittebærende (friske eller syke).
  • Organismer og gjenstander med smittestoff i eller på seg kan være smitteførende.
  • Hvis risikoen er i fokus, kan det meste betegnes som mer eller mindre smittefarlig. (Dette ordet brukes sjeldnere om selve sykdommen.)
Det er mye vakling og overlapping i bruken av smittebærende og smitteførende. En av grunnene er at smittebærer til dels er blitt brukt spesifikt om friske smittebærere, slik at det har vært bruk for flere ord for personer som fører med seg smitte. I dag skilles det oftest mellom syke og friske smittebærere. En smittebærer er forresten ikke nødvendigvis smitteførende i betydningen ‘smitteoverførende’.
 
I smittevernloven er smittefarlig brukt om materialer, og det er ikke spor av smitteførende. Til gjengjeld finnes det en forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander.
 
Vi anbefaler å praktisere noe à la systemet ovenfor, selv om det neppe noen gang har vært helt rendyrket. I dette systemet er altså smittsom reservert for sykdommer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter