Skada eller skadd, lada eller ladd på nynorsk?

Kva heiter skade og lade i partisipp på nynorsk?

Svar

Tradisjonelt heiter det skadd (fleiral skadde), men skada vart teke inn og jamstilt i 2012 saman med lada for ladd(e).

Skada og lada er ubøyelege. Skadd/ladd kan ein bruke ubøygd dersom ein ikkje samsvarsbøyer svake verb. Men brukar ein samsvarsbøying, må ein skrive:

han/ho er skadd
det er skadd (eller skadt)
dei er skadde

pistolen/børsa er ladd
geværet/batteriet er ladd (eller ladt)
batteria er ladde

Det same gjeld etter andre former av hjelpeverb (var, blir, blei, vart osb.).

Om ein skriv skadd og ladd etter det tradisjonelle mønsteret, må ein bøye orda som e-verb heile vegen, slik:

å skada/skade – skader – skadde – har skadd (eller skadt)
å lada/lade – lader – ladde – har ladd (eller ladt)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter