Sjekke av og huke

Noe vi har tatt stilling til og kanskje gjort oss ferdig med her på jobben, kaller vi avsjekket. Vi har tatt avsjekk. Det minner om når politiet opplyser at noen er «sjekket ut av saken» – vi huker liksom av på lista. Jeg får ikke tilslag på å sjekke av eller avsjekke i Bokmålsordboka. Heller ikke huke av står i ordboka. Kan vi ikke bruke disse ordene?

Svar

Vi anbefaler å hake av i konkret betydning (på et skjema). Vi kan likevel ikke helt avvise å huke av eller å sjekke av. Da må også en avsjekk være mulig.

Vær likevel oppmerksom på at ikke alle vil forstå avsjekking, og at avsjekk kan virke enda mer kryptisk.

Det er nok engelsk check off som ligger under, altså å markere noe som ferdig eller «utsjekket» i et skjema. Dette heter gjerne å hake av (eller huke av) i norsk. A check mark er jo en hake. (Vi krysser også av, men da er vi oftere passive respondenter.) Hake av kunne gjerne vært brukt synonymt med check off om det å ekspedere.

Huke av må nok godtas ved siden av hake av, men vi anbefaler det siste. Huk er et ganske gammelt ord i norsk, men ikke i en helt relevant betydning. En huk eller huke i betydningen hake i skjemaet kan vi ikke anbefale.

Selv om avsjekking og avsjekk kanskje ikke er helt nødvendig, er det vanskelig å avvise. Det sjekkes uansett på alle bauger og kanter fra før. Både sjekking, utsjekking og innsjekking (nå også utsjekk og innsjekk) er kommet for å bli. (For check off hadde det kanskje vært nok å si enten sjekke eller sjekke ut, men begge deler er tvetydig.)

Det praktiske engelske lånordet check ‘sjekke’ er forresten avledet av chekk ‘sjakk’ (jf. checkmate). Den historiske fellesnevneren er trolig å holde fast. Kontroll-betydningen er en videreutvikling.

I slang har sjekke og hukke/huke (jf. to hook up) fått plass ved siden av hverandre på et helt annet område: kjæresteri. Det er litt av et sammentreff – eller kanskje egentlig ikke. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter