Preventivitet?

Er det mulig å skrive preventivitet i stedet for f.eks. preventiv effekt? Ved mange liknende adjektiv kan en jo bare legge til -itet og få et substantiv (jamfør objektiv > objektivitet, stabil > stabilitet osv.)? 

Svar

Preventivitet står ikke i Tanums store rettskrivningsordbok (10. utgave), som er den største norske ordboka. Ved søk i norske nettkilder får en svært få treff, og dette gjelder både ved frisøk og ved søk i databaser med tekster fra aviser, tidsskrifter osv.

Preventivitet er helt klart bygd opp i samsvar med ordlagingsmønstrene, slik du du peker på, så det er et ord det er mulig å ta i bruk om det virkelig er behov for det. Men en bør jo spørre seg hvor formålstjenlig det er å bruke et ord som knapt eksisterer.

Et uttrykk som preventiv virkning er godt innarbeidet og dessuten klarere enn preventivitet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter