Over en lav sko

Hvorfor i all verden bruker vi uttrykket over en lav sko? Har det med masseproduksjon av skotøy å gjøre? Og hvordan bør uttrykket brukes?

Svar

Uttrykket betyr «i store mengder; i fleng». Det handler opprinnelig om drikking (å drikke over en sko), men ingen kan forklare uttrykket helt. 

Det har ikke med skoproduksjon å gjøre; da hadde det kanskje heller hett over en lav lest, som noen har vridd det til. 

Ordbog over det danske Sprog har denne mulige forklaringen:

over en sko ell. (nu kun) over en lav sko (oprindelse uvis; maaske egl. m. h. t. overflødighed af drikkevarer (og sigtende til den skik at drikke af sko- ell. støvleformede drikkekar)

Dette har de fra Hjalmar Falk og Alf Torps Etymologisk Ordbog over det norske og det danske Sprog. Akkurat hvordan lav kom inn i bildet, er uvisst. Utklipp følger:

At ingen vet helt hva det opprinnelig handler om, hindrer ikke folk i å bruke uttrykket over en lav sko. Tvert om høyner man gjerne med en støvel og lignende, til og med en halvhøy støvlett er registrert. Det kan ikke kalles helt galt heller, og uttrykket brukes uansett ikke mye i seriøs sakprosa. (I Ordbog over det danske Sprog står denne bruksopplysningen: «Høres kun i den lavere Talebrug.») Her er det fritt fram for fantasien.

PS til andre lesere, særlig til dem som bruker respons-knappen: Språkrådet er ikke ansvarlig for at uttrykket har et uklart opphav, så det nytter ikke å klage på det.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:22.05.2024