Orlogsskip, krigsskip

Hva er forskjellen på orlogsskip og krigsskip?

Svar

Ifølge Bokmålsordboka og andre ordbøker betyr orlogsskip og krigsskip det samme. Dette er for enkelt hvis vi ser på eldre bruk, jf. Ordbog over det danske Sprog:

Ordet orlog betyr ‘krig' på nederlandsk (oorlog) og er lånt inn i både norsk og andre skandinaviske språk, men bare om det som angår sjøen, altså sjøkrig og marine. Eldre skandinavisk sjøfartsspråk er generelt sterkt påvirket av nederlandsk.

Andre orlogsord

Vi har flere ord med orlogs- som førsteledd. For eksempel er et orlogsflagg et flagg som føres av et lands krigsskip og brukes på marinens landstasjoner, mens en orlogskaptein er en offiser i Sjøforsvaret med en grad som svarer til major i Hæren.  

At de ulike våpengreinene har litt ulik terminologi, vitner om at de har hatt sterkere særpreg i tidligere tider.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:01.03.2024