Og så eller også?

Vi diskuterer forskjellen på «og så» og «også». Når skal dette skrives i ett ord, og når i to?

Svar

Når trykket ligger på og, er det «også». Når det ligger på , er det «og så». Kort sagt er også = ‘i tillegg’, mens og så = ‘og deretter’.

Også er et selvstendig ord med egen oppføring i ordbøkene. Det betyr ‘i tillegg’, ‘til og med’. Uttalen er gjerne /åsså/, med trykk på første stavelse. Eksempler på bruk:

  • Også du, min sønn Brutus.
  • Nå har vi også vært i Syden.
  • Nei, kommer du også?
  • Det var da også et slags svar!
  • Nå får du enten komme eller også være uten mat.

«Og så» er bare to ord som kommer etter hverandre og betyr det samme som ‘og deretter’, som i dette eksempelet:

  • Vi gikk først på kafé og drakk kaffe. Og så dro vi på fisketur.

Trykket ligger her på : /å /.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter