Offiserer og mannskap til sjøs (felles betegnelse)

Hvilket ord eller uttrykk vil best betegne alle som er ansatt og arbeider om bord på et skip, altså både offiserer og mannskap?

Svar

Ifølge Bokmålsordboka er det besetning som er samletermen for mannskap og offiserer på et skip.

Mannskapet er skipsbesetningen utenom skipsføreren og offiserene. Skipsføreren er kapteinen, mens offiserene, også kalt skipsbefalet, er personellet under ham, med offentlig sertifikat og befalingsmyndighet over underordnede.

Besetning kan brukes også på nynorsk.

Det er en viss tradisjon for å bruke mannskap litt videre. I Norsk Riksmålsordbok står det om mannskap:

(sjøkrigsv. også:) besetning (fraregnet befal og underbefal); sjøu. (efter sjøfartsloven) alle som er ansatt under skibsføreren i et rederis tjeneste (i almindelig sprogbruk sedv. fraregnet også officerene)

Og videre om skibsmannskap:

sjøu. besetning på skib utenom skibets fører (på passasjérskib også fraregnet restaurasjons- og tjenerpersonale).

I Den Danske Ordbog står det at mandskab er en 'gruppe personer der udfører et stykke arbejde i fællesskab fx besætningen på et skib'. Men det vanligste har altså vært å holde befalet utenom.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter