Norske ord i andre språk

Kan dere si noe om norske ord som brukes i andre språk?

Svar

Her er noen norske ord som er tatt inn i flere andre språk: fjord, quisling, ski, slalåm (gjerne skrevet «slalom» i låntakerspråket).

Også ombudsman brukes på engelsk, men det skal stamme fra svensk.

En mengde ord kom inn i engelsk fra dansk eller norsk i vikingtida og middelalderen, bl.a. get, score, sky, steak, they, window. Vi kan ikke si så sikkert hva som er dansk, og hva som er norsk, for både nordmenn og dansker gjorde seg gjeldende på De britiske øyer den gangen, og de snakket bare dialekter av det samme språket (det som da ofte ble kalt dǫnsk tunga i vid betydning).

I Storbritannia er det også mange stedsnavn av nordisk opprinnelse, for eksempel slike som ender på -by: Grimsby, Hornby.

Det finnes også engelske ord som er lånt fra fransk, men som i siste instans stammer fra dansk eller norsk, som fransk en gang har lånt ordet fra. Et eksempel er equip, som kommer av skipa (‘få i stand, organisere’, jamfør samskipnad).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter