Friskt norsk kunstnerisk innslag

Er det tillatt å bruke -t i adjektiv som dansk, svensk, norsk og tysk foran et intetkjønnsord?

Svar

Nei, nasjonalitetsadjektiv får ingen -t foran intetkjønnsord. Det samme gjelder noen andre enstavelsesadjektiv på -sk og flerleddede adjektiv med -(i)sk.

Vanlig bøyning med -t

De fleste enstavelsesord på -sk har vanlig bøyning, med -t i intetkjønn: barskt, beiskt, bryskt, dorskt, falskt, ferskt, frisktmorskt o.a.

Det heter altså: et ferskt spor, et barskt svar, et friskt initiativ, men et dansk sildebord og et norsk fjell. Vi får kombinasjoner som et barskt norsk klima.

Uten -t

Flerleddede adjektiv på -isk og -sk får i likhet med nasjonalitetsadjektivene ingen -t i intetkjønn: nordisk, barbarisk; grotesk, hedensk, himmelskkjettersk, krigersk.

Det gjør heller ikke enstavelsesadjektiv som klart er avledet av substantiver eller verb: bondskfiendsk, glemsk, hatskløpsk, skjelmsk, spotsk, sprelsk, trolsk. I alle disse tilfellene er -sk eller -isk lagt til noe som gir relevant mening alene (f.eks. glem + sk i motsetning til mor + sk osv. ovenfor).

Variasjon

Bokmål og nynorsk har de samme reglene. I eldre nynorsk brukte man av og til -t, f.eks. i «norskt mål», på linje med «ferskt brød». Ved noen adjektiv har det vært mye vakling tidligere (f.eks. har falsk flagg og falsk navn vært vanlig, og lumsk angrep var i gamle dager vel så vanlig som lumskt).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:25.01.2022