Makent og makne?

Jeg har lest at maken er ubøyelig, men i Bokmålsordboka står det oppført med vanlig adjektivbøyning. Hva er riktig?

Svar

I bokmål kan noe (i intetkjønn) både være makent og maken.

Etter den offisielle bokmålsnormen kan maken enten ha vanlig bøyning (intetkjønn makent, flertall makne) eller hete maken også i intetkjønn. Altså enten det huset der er makent til vårt eller det huset der er maken til vårt

Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner, som gjelder «moderat bokmål og dermed også moderne riksmål», oppgir at maken kan bøyes (intetkjønn makent, flertall makne), men at dette er sjeldent.

Det er en grunn til at ordet ikke faller så pent inn mellom de andre adjektivene. For ikke så lenge siden var dette helst å regne som et substantiv, jf. «A er maken til B», der det substantiviske grunnlaget skinner gjennom. I Nynorskordboka er maken regnet som et substantiv som kan brukes som adjektiv i en delbetydning i en uregelmessig form (dei er maken). Men det er først når maken brukes foran substantivet (som i mak(n)e sko) at vi virkelig må se på ordet som et adjektiv, og denne bruken er nok ikke så gammel.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter