Kursivering av namn på universitet og andre institusjonar

Skal universitetsnamn kursiverast eller markerast på anna vis?

Svar

Nei, institusjonsnamn skal til vanleg ikkje kursiverast eller setjast i hermeteikn. Det er nok med stor førebokstav.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter