Kronologisk, ikkje-kronologisk, omvendt kronologisk

I samband med eit systematiseringsarbeid ordnar eg stoffet i omvend kronologisk rekkjefølgje. Eg nyttar f.eks. ein ringperm der det nyaste står først. Kva er ordet for denne sorteringsmåten?

Svar

Det må beint fram bli det du sjølv skriv: omvend kronologisk rekkjefølgje.

Nynorskordboka finn vi kronologisk forklart med ‘som gjeld kronologi, som samsvarer med tidsfølgja’. I ei trong tyding av ordet er kronologi tidsfølgje framover, slik sjølve tida lir. Men i vidare tyding er det tidsfølgje i det heile. Bakover i tida er såleis òg eit tids-logisk ordningsprinsipp.

Ikkje-kronologisk bør reserverast for noko anna, nemleg alt som ikkje ordnar den eine eller andre vegen langs tidslina.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter