Koste skjorta

Hvor kommer uttrykket det koster skjorta fra?

Svar

Å koste skjorta kommer fra svensk.

Redaktøren for Skandinavisk ordbok, Birgitta Lindgren, nevner i en artikkel (LexicoNordica nr. 8) at dansk, norsk og svensk har tre uttrykk som betyr det samme:

  • dansk: koste det hvide ud af øjnene
  • svensk: kosta skjortan
  • norsk: koste flesk (også kjent i svensk, og tidligere i dansk)

Alle tre uttrykkene er brukt i norsk i dag. Koste flesk er eldst i dialektene, og det er naturligvis svinekjøtt det har handlet om for de fleste som har brukt uttrykket (ikke Antonios pound of flesh i Shakespeares Kjøpmannen i Venedig). Se f.eks. denne visa fra 1893, der poteten koster flesk.

Koste det hvite ut av øynene kom tidlig inn i litteraturen og høyere talemål, men ble ikke allment utbredt. Uttrykket koste skjorta har ikke vært allment brukt i norsk lenge, men det har nok vært brukt sporadisk langt tilbake. Det engelske uttrykket cost you the shirt off your back er visst en påvirkningskilde, for i litteraturen ser vi tidlig koste skjorta i oversettelser.

Ellers var å spille skjorta av noen kjent i norsk før å koste skjorta. Alle forstår sikkert hva det innebærer å bli skjorteløs. Men hvorfor er det blitt vanligere å snakke om det?

Fleskeprisen

Etter som flesk (særlig kjøpt i Sverige) er blitt relativt rimeligere for folk flest, er det blitt et dårligere symbol på det dyre. Samtidig er det tilsynelatende blitt relativt mer aktuelt, skremmende eller begge deler å måtte gi fra seg skjorta (som altså er språkimport fra Sverige), enda klær er relativt billig i våre dager. 

Uansett hva grunnen er, har skjorta (blå graf) halt innpå flesket i aviskilder de siste tiåra:

 

 

Ser vi på infinitiven, er fleskeprisen enda mer (på)fallende:

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter