Klar til [å eller og] hentes

Heter det «Pakka er klar til å hentes» eller «Pakka er klar til og hentes»?

Svar

Det riktige er å: «Pakka er klar til å hentes».

Å står bare foran verb i infinitiv, mens og binder sammen sideordnede ord eller ordgrupper (i infinitiv eller ikke). Eksempel: «Jeg skal hente og åpne pakka.»

I ditt eksempel bindes ikke to sideordnede ord eller uttrykk sammen, så og passer ikke her.

Det finnes to slags infinitivsformer av verb: aktiv infinitiv (stå, synge, hente osv.) og passiv infinitiv (stås, synges, hentes osv.). I denne setningen er hentes altså passiv infinitiv.

Det er forresten helt greit og kanskje vel så naturlig å skrive «Pakka er klar til henting».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024