Jakte noen

Eg ser ofte at avisene bruker overskrifter som handlar om å «jakte noko», for eksempel «Politiet jaktar mann etter overfallsvaldtekt». Det høyrest som «The police hunts a man …». Er ikkje det riktige på norsk «jaktar (ein) mann»?

Svar

Verbet jakte har tradisjonelt vore mest brukt med eller etter, òg i politisamanheng.

Det finst elles unntak frå preposisjonskravet. For det første kan ein jakte intransitivt, utan objekt i setninga, altså = ‘drive jakt’. Kunnskapsforlagets Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner har dessutan med den transitive varianten av dette, med eksempelet å jakte storvilt ‘drive jakt på storvilt’. Nett denne bruken – der objektet ikkje er eit eksemplar eller individ, men ein eller fleire artar – er nokså gammal.

I fleirbindsverket Norsk Ordbok er dessutan den nyare sportjournalistiske bruken av uttrykket teken inn, med eit eksempel frå ei avis: «Laget jaktar likevel sin første heimesiger». Avisene vel som kjent ofte dei kortaste variantane for å spare plass. Søkjer ein i nb.no, ser ein at det skjedde noko i avisspråket midt i nittiåra. Varianten utan preposisjon begynte å ta over.

Det kan ikkje reknast som feil å jakte noko(n) slik, eller på den måten du viser til, jamvel om det enno ikkje står i nettversjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Ordbog over det danske Sprog har i alle fall ingen åtvaringar mot det, tvert om manglar her uttrykk med efter og ! Kanskje ser vi her, i dansken, noko av grunnen til det som har skjedd i norsk?

Den «amputerte» uttrykksmåten kan likevel verke sjargongprega og trøyttande. Så bruk helst preposisjon der det gir den tilsikta meininga.

Nokon brukar forresten preposisjon der det ikkje skal vere nokon. Vi siktar til å jakte ned. Det må vere dårleg omsetjing av hunt down. Her har norsk mange andre uttrykksmåtar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter