Ikke på langt nær eller på langt nær?

Hvis jeg skal uttrykke at jeg har mye mindre å rutte med enn naboen, skal jeg da si «Jeg er på langt nær så rik som ham» eller «Jeg er ikke på langt nær så rik som ham»? Det virker som om disse to uttrykkene brukes om hverandre, men all logikk tilsier jo at de har ulike betydninger.

Svar

Ja, her må vi sette logikken litt til side. Begge deler må regnes som riktig, og varianten med nektelse er rotfestet i tradisjonell språkbruk. I Bokmålsordboka står uttrykket (foreløpig) bare med nektelse, mens Nynorskordboka og Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner har valgfrihet.  

For noen språkbrukere er «ikke» overflødig i «på langt nær så rik som», for det er parallelt med  «langt fra så rik som». For andre hører «ikke» med fordi det er en nektelse («ikke … så rik som»). Siden uttrykket bare brukes i én sammenheng, er det så «robust» at lytteren forstår det riktig uansett.

Det er ikke helt uvanlig at uttrykk fungerer (i samme betydnning) både med og uten en (ekstra) nektelse. En parallell kan være «ne ... pas» og «ne ... rien» (‘ikke ... noenting′) i fransk. Disse uttrykkene kan også brukes uten «ne» uten at betydningen endrer seg. I dagens spansk brukes både «no en absoluto» og «en absoluto» i betydningen ‘slett ikke’, enda det i utgangspunktet bare var «no en absoluto» som hadde nektende betydning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter