Ikke på langt nær eller på langt nær?

Hvis jeg skal uttrykke at jeg har mye mindre å rutte med enn naboen, skal jeg da si «Jeg er på langt nær så rik som ham» eller «Jeg er ikke på langt nær så rik som ham»? Det virker som om disse to uttrykkene brukes om hverandre, men all logikk tilsier jo at de har ulike betydninger.

Svar

Ja, her må vi sette logikken litt til side. Begge deler må regnes som riktig, og varianten med nektelse er rotfestet i tradisjonell språkbruk. I Bokmålsordboka står uttrykket (foreløpig) bare med nektelse, mens Nynorskordboka og Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner har valgfrihet.  

Framstillingen nedenfor er ikke nødvendigvis språkhistorisk korrekt, men den kan illustrere hvordan to motsatte konstruksjoner kan få samme betydning.

Litt haltende parallell: «langt fra (ikke)»

Hvis vi tenker oss at på langt nær står for det samme som langt ifra, med god margin o.l. (jf. engelsk by far) og har vært løsere knyttet til adjektivet, kan vi godta denne parallellen:

  • er ikke så rik som NN – (nei) langt ifra!

Vi kan videre tenke oss denne forskyvningen:

  • er ikke – langt ifra! – så rik som NN

Ser vi etter i språkhistorien (jf. Ordbog over det danske Sprog)finner vi nettopp en formulering som svarer til den ovenfor, i tillegg til

  • er – langt ifra – ikke så rik som NN

Allerede for et par hundre år siden betydde faktisk «er langtfra» og «er langtfra ikke» det samme i dansk. Vi har forlatt varianten med den forsterkede nektelsen i dette uttrykket, slik at «langt ifra ikke» virker feil. «Langt ifra» + adjektiv har jo uten videre den nektende betydningen. Men i det mindre gjennomsiktige «(ikke) på langt nær» står begge variantene sterkt.

«På langt nær (ikke)»

For noen språkbrukere er «ikke» overflødig i «på langt nær så rik som», for det er parallelt med  «langt fra så rik som». For andre hører «ikke» med fordi det er en nektelse («ikke … så rik som»). Siden uttrykket bare brukes i én sammenheng, er det så «robust» at lytteren forstår det riktig uansett.

Noe liknende finner vi i fransk. Nektingsuttrykkene «ne ... pas» og «ne ... rien» (‘ikke ... noenting′) kan også brukes uten «ne» uten at betydningen endrer seg. I dagens spansk brukes både «no en absoluto» og «en absoluto» i betydningen ‘slett ikke’, enda det i utgangspunktet bare var «no en absoluto» som hadde nektende betydning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter