I bakleksa

Eg veit at det å hamne i bakleksa er å bli hengande etter, men kva i all verda kjem uttrykket av?

Svar

På svensk «kjem» ein ikkje i bakleksa, men sjølve ordet bakläxa er levande. Døme: «Riksrevisionen ger regeringen bakläxa.» Det handlar om å måtta gjera leksa si (arbeidet) om att.

Uttrykket er minst 140 år gammalt i norsk skriftkultur, men sikkert eldre i talemålet. I dansk finst visst korkje ordet eller uttrykket.

Svenskene kjem på efterkälken/bakkälken der vi kjem i bakleksa (eller i etterbåten eller i bakmeisa/bakmessa, for å nemna nokre dialektord frå høvesvis vest og aust i landet).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter