Hvordan uttales Nardo?

Hva er den lokale uttalen av Nardo i Tronheim?

Svar

Den tradisjonelle uttalen har lang a og tjukk l for rd. 

Å uttale Nardo med rd er i prinsippet som å uttale jordajordet, gården og lignende med rd. Vi har ikke oversikt over uttalen i dag, men trolig er bokstavuttalen med rd på frammarsj. 

I 14. bind av Norske Gaardnavne av Oluf Rygh står dette: 

Streken over a-en betyr at a-en er lang, streken gjennom l-en betyr at l-en er tjukk l, aksenten over o-en betyr at o-en er trang («vanlig» o-lyd), og aksentegnet midt i viser at trykk og tonelag er som i Oslo (tonem 2).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.05.2023 | Oppdatert:03.03.2024