Hvordan syklene sine/deres ser ut

Vi diskuterer hva som er riktig av sine og deres i følgende setning: «Noen setter syklene sine i kjelleren, mens andre har glemt hvordan syklene sine/deres ser ut.»

Svar

Det riktige i denne leddsetningen (dvs. etter hvordan) er deres. Sine ville ha vist tilbake til syklene, slik sine viser til noen i den første hovedsetningen.

Regelen sier at det refleksive pronomenet sin (sitt, sine) viser tilbake til én eller flere eiere som opptrer som subjekt i setningen, for eksempel slik: Noen setter syklene sine i kjelleren.

Men ser vi ikke nettopp at andre er et subjekt og viser til eiere?

Jo, de er subjektet til glemt, men nå ser vi på gal setning. I den aktuelle setningen (leddsetningen) er verbalet ser ut! Subjektet i «hvordan syklene […] ser ut» er syklene, og de har jo ikke noe som er sitt. (Det står ikke for eksempel «… glemt hvor syklene har de faste plassene sine».)

Deres er da det eneste mulige alternativet.

Men vent! Dere i deres kan jo også i teorien vise til hvem som helst, f.eks. de førstnevnte noen? Jo, men om dette er et reelt problem, kan det bare løses med omskrivning, ikke med justering av pronomenbruken.

Merk at dette er regler for korrekt skriftspråk. I mange dialekter brukes sin og sine mer, og det kan være helt riktig talemålsgrammatikk. Bare søk på «vet (ikke) hvem faren sin er».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:06.12.2022