Hvordan syklene sine/deres ser ut

Vi diskuterer hva som er riktig av sine og deres i følgende setning: «Noen setter syklene sine i kjelleren, mens andre har glemt hvordan syklene sine/deres ser ut.»

Svar

Det riktige er å bruke deres.

Regelen sier at det refleksive pronomenet sin (sitt, sine) viser tilbake til en eller flere eiere som opptrer som subjekt i setningen, for eksempel slik: Noen setter syklene sine i kjelleren.

Men ser vi ikke nettopp at andre er et subjekt og viser til eiere?

Jo, de er subjektet til glemt, men i den aktuelle (ledd)setningen er verbalet ser ut! Subjektet i «hvordan syklene […] ser ut» er syklene. Og de er ikke eiere som det vises tilbake til, de har ikke noe som er sitt. (Det står ikke f.eks. «… glemt hvor syklene har de faste plassene sine».)

Deres er da det eneste mulige alternativet.

Men vent! Deres sykler kan her i teorien også bety de førstnevnte noens sykler. Om dette er et reelt problem, kan det bare løses med omskrivning, ikke med justering av pronomenbruken.

Merk at dette er regler for korrekt skriftspråk. Det er ikke nødvendigvis ugrammatisk å bryte med dette mønsteret i talemålet. Det er dialektforskjeller i norsk når det gjelder bruk av sine og deres i tilfeller som dette. I noen dialekter vil det være rett med sine her. Bare søk på «vet (ikke) hvem faren sin er».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter