Hvis og dersom

Hva er forskjellen på dersom og hvis? Kan disse ordene brukes på samme måte?

Svar

Rent betydningsmessig er det ingen forskjell på disse subjunksjonene.

Dersom du slår opp i Bokmålsordboka, finner du dette:

dersom sub. (norr þar sem) i fall, om (så er at), hvis
dersom du kommer, skal du få middag / dersom jeg bare visste / dersom dette går bra, går alt bra

II hvis el. viss sub (lty wes, eg samme ord som I *hvis) dersom, om
1 i vilkårssetn: hvis de kommer, går jeg / hva hvis det blir regn?
2 i ønsker: hvis hun bare hadde hørt på meg!

Kort sagt kan man bruke dersom overalt der man bruker II hvis. Ofte er det nok med om.

Noen føler at dersom er mer formelt og gammeldags, mens hvis er mer muntlig. (Slik er det opplagt i dansk.) Andre mener at dersom er greit til det meste. Begge ordene er gamle både i formelt og uformelt talemål og i bokmål. Språkrådet anbefaler ikke det ene framfor det andre, her kan folk trygt velge selv.

I nynorsk skal hvis skrives viss. Ordet er lite brukt tradisjonelt, men er blitt vanlig i den senere tid.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter