Hva er en fullverdig setning?

Hva skal til for at en setning skal kunne regnes som grammatisk «fullverdig» på norsk?

Svar

Et vanlig krav til en setning på norsk er at den må inneholde subjekt og verbal.

Dette gjelder vel å merke for fortellende setninger (utsagnssetninger) og spørresetninger. I imperativsetninger (bydesetninger) mangler subjektet, så her er det nok med verbal.

Alle de følgende setningene er altså fullverdige som setninger betraktet: Går du? Jeg går. Gå!

Det er ikke nødvendig å ha med et objekt, et adverbial osv. for at en setning skal regnes som fullverdig på norsk. (En annen ting er at verbet kan kreve noe mer: «Jeg lever» er en fullstendig setning, mens det mangler noe i «Jeg gleder».)

«Krav til en setning» må forstås som hva som skal til for å kunne kalles en setning, grammatisk sett. Hva som er gode setninger og ytringer, er en litt annen sak. Ytringer må ikke alltid ha setningsform for å være grammatisk eller god norsk. Sjanger og situasjon avgjør. Men brødteksten i vanlig sakprosa består nesten bare av setninger, og bør gjøre det.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter