Fornøyde med å være enige?

Spørsmålet er: e eller ikke i flertall?  Er dere fornøyd eller fornøyde med spørsmålet? Og er dere enig eller enige i at det er vanskelig?

Svar

Vi er både fornøyde og enige, men i faste fraser før preposisjon kan vi sløyfe e-en, i alle fall i fornøyd.

Historisk sett er fornøyd et partisipp av å fornøye, og partisipp bøyes ikke i flertall i bokmål. Men i dag er fornøyd et adjektiv, og adjektiver skal i utgangspunktet flertallsbøyes:

  • Vi er glade og fornøyde.
  • Vi nikker og er enige.

I faste uttrykk som fornøyd med og enig i er det imidlertid litt annerledes. Enheten uttrykket utgjør, kan bli vel så viktig som følelsen av flertall (kontakten med subjektet). Derfor regnes det som riktig i bokmål å sløyfe e-en. Altså:

  • Vi er fornøyd/fornøyde med spørsmålet.
  • Vi er enig/enige i at det er litt vanskelig.

Flertallsbøying er mindre vanlig ved fornøyd, og det skyldes nok partisipp-historien.

I uttrykket enig(e) om slår flertallsfølelsen gjennom, slik at de aller fleste skriver:

  • Vi er enige om svaret.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter