Formannskapet i EU

Den funksjonen å lede Rådet for Den europeiske union (EU) kalles på engelsk Presidency. Vi undrer oss over bruken av ordet formannskap når presidency oversettes til norsk.

Finnes det et kjønnsnøytralt norsk ord som kan dekke denne funksjonen bedre?

Svar

Det finnes ikke noe godt alternativ som vil bli forstått uten videre og kan brukes overfor et større publikum.

Formannskap har vært en sentral politisk term på norsk siden Stortinget vedtok formannskapslovene i 1837. Den bruken vi har å gjøre med i forbindelse med EU, om det å ha ansvar for ledelsen av unionen på omgang, er mye nyere og definitivt utviklet nettopp i EU-sammenheng.

At presidency heter formannskap på norsk, er nok nøye vurdert og et politisk forankret standpunkt. Det er i alle fall denne oversettelsen ordet vi finner i EØS-EU-basen til Utenriksdepartementet (brukernavn og passord: guest).

Formannskap må nok regnes som en fagterm, som det ikke vil være så lett å få skiftet ut. Kontakt eventuelt EØS-oversetterne i Utenriksdepartementet om dette.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter