Faste eller fast ansatte

Heter det faste og midlertidige ansatte eller faste og midlertidige ansatte? Hva med faglig ansatte, daglige ledere og selvstendig næringsdrivende?

Svar

Det heter fast ansatte og midlertidig ansatte, eventuelt tilsatte, som er det samme.

I et annet perspektiv kan man tenke seg at ansatte faller i to grupper: de faste og de midlertidige. Men det rimeligste er å se det slik at det er ansettelsesforholdet, ikke den ansatte, som er fast eller midlertidig. Man er så å si ansatt på en fast/midlertidig måte. Det blir da en parallelll til det tenkte rask ansatte (i motsetning til raske ansatte).

Det er mindre opplagt når adjektivet er faglig, men det er nok best best å skrive de faglig ansatte.

I alle tilfellene er variantene uten flertalls-e er både de tradisjonelle og det mest brukte. Adjektivet står adverbielt og er egentlig en bestemmelse til noe annet enn det substantiverte adjektivet/partisippet som kommer like etterpå.

To rent grammatisk lignende eksempler er psykiatrisk sakkyndige og psykisk utviklingshemmede. Her kan ikke -e brukes.

I selvstendig(e) næringsdrivende har -e vært brukt, men det mest nærliggende er å tenke at man driver selvstendig, så vi skriver i dag om de selvstendig næringsdrivende

Når ordet som kommer etterpå, er et rent substantiv, skal adjektivet bøyes (daglige ledere), selv om det strengt tatt kan være ulogisk.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter