Etter all sannsynlighet

Benyttes uttrykket etter all sannsynlighet når noe er 100 prosent sikkert, eller er det et visst forbehold inne i bildet?

Svar

Etter all sannsynlighet betyr ifølge Bokmålsordboka ‘etter alt å dømme’. Man bør ikke gå ut fra at mottakeren oppfatter uttrykket akkurat slik det er ment.

I både etter all sannsynlighet og etter alt å dømme kan det ideelt sett ligge et forbehold om at vurderingsgrunnlaget er ufullstendig, og at det (bare) er mennesker som vurderer. Men i dagliglivet er et umulig å vite hvilket forbehold som ligger i formuleringen.

Det er mulig at uttrykket brukes mer presist i fag som matematikk og jus, men det vet vi lite om. På den ene siden har vi uttrykk som en inntil visshet grensende sannsynlighet, som indikerer at sannsynlighet stopper like før visshet, men på den andre siden snakker man jo om hundre prosent sannsynlighet, som er full sikkerhet.

Vi tror det beste er å se på den historiske bruken og slå fast at uttrykket etter all sannsynlighet er ganske omtrentlig, og at til og med sikkerhet kan være et graduelt så vel som et absolutt fenomen. Her fra Ordbog over det danske Sprog:

efter al sandsynlighed, som udtr. for, at noget er i høj grad sandsynligt (i alm. m. stærkere bet. af sikkerhed end sandsynligvis)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:30.11.2021