Eldre – gammel – eldst?

Hvem er eldst av eldre mennesker og gamle mennesker?

Svar

Eldre er et ullent begrep med flere sider. I utgangspunktet er eldre (enn) et adjektiv i komparativ, en sammenlikningsform.

Men ordet brukes også absolutt og substantivisk om en gruppe mennesker med en viss alder (halvgamle og eventuelt også gamle). Da kan det oppstå paradoks.

Her er adjektivformer i stigende orden:

ung/gammel – eldre (enn) – eldst
ung/gammel – yngre (enn) – yngst 

Men med det substantiverte eldre som utgangspunkt kan vi få:

eldre – gamle – de eldste

Eldre kan være yngre enn gamle!

Eldre som aldersgruppe og evfemisme 

Den Danske Ordbog hevder at eldre i den stivnede betydningen er  mennesker ‘med en alder på mere end ca. 60 år; forholdsvis gammel’. Det Norske Akademis ordbok (NAOB) er like spesifikk på sin måte: ‘mellom middelaldrende og gammel’.

«Virkelig gamle» faller visst utenfor eldre-begrepet i NAOB ovenfor.

Det logiske forholdet mellom eldre og gamle er uklart. En av grunnene er at man har skiftet ut gammel/gammal med eldre for å pynte på språket (evfemisering) og gjøre alderdommen mindre belastende. Om det å skyve gamle ut av språket har den tilsiktede virkningen, kan nok diskuteres.

Komparativ uten sammenligning (med enn)

I eldre mennesker har vi en såkalt absolutt komparativ (en ikke-sammenlignende komparativ), som i en bedre middag. Takket være dette grammatiske fenomenet vet ingen riktig hva som er best av «en bedre middag med eldre mennesker» og «en god middag med gamle mennesker», noe som kan bli et stadig mer påtrengende spørsmål for yngre mennesker nå som den såkalte eldrebølgen er i kjømda. 

Senior

En annen evfemisme for både gammel og eldre, særlig i sammensetninger, er senior, som opprinnelig er komparativ av latin senex ‘gammel’ (med synonymet senilis). 

Er du eldre? 

Eldre i den substantiviske og absolutte betydningen (uten enn) viser oftest utgangspunktet til en gruppe. På individnivå bruker man helst ymse andre omskrivninger enn eldre.

Men de siste åra siste har vi sett en del til ny språkbruk av dette slaget: «Er du eldre? Når du er eldre, er det viktig å spise sunt.» (Underforstått snarere «når du hører til gruppa eldre» enn «når du er blitt eldre (enn før)».)

Mange reagerer fremdeles på slik ordlegging, så skriv gjerne om, for eksempel til det adjektiviske «Når du blir eldre …», som det alltid har hett. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter