Eksklusiv(e), inklusiv(e)

Heiter det eksklusiv meirverdiavgift eller eksklusive meirverdiavgift?

Svar

Det er valfritt.

Eksklusiv(e) tyder ‘unnateke, frårekna, utan(om)’.

Inklusiv(e) tyder det motsette: ‘med, medrekna’.

Bruk gjerne eit anna ord i staden, for ikkje alle forstår inklusiv(e) og eksklusiv(e).

Adverbet eksklusiv(e) må ikkje blandast saman med adjektivet eksklusiv ‘fornem, for nokre få utvalde’. Det kan sjølvsagt berre heite ein eksklusiv klubb og den eksklusive klubben.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter