Ennå eller enda?

Er begge disse setningene riktige?

Arbeidet er ikke gjort ennå.
Arbeidet er ikke gjort enda.

Svar

Ennå har før vært regnet som riktigere i denne betydningen, og du kan gjerne holde deg til det, men begge deler må regnes som korrekt.

Tidsadverb: før bare ennå, nå likestilt

Mange har lært at ennå er det eneste riktige i tidssammenheng:

  • De bor der ennå.
  • Arbeidet er ikke gjort ennå. 

(Unntak: Når noe på et punkt i fortiden fremdeles varte, kunne enda aksepteres: «Arbeidet var ikke gjort ennå/enda».)

Men i 1991 ble det slått fast med et språkrådsvedtak at den regelen ikke gjelder lenger. Enda ble likestilt med ennå.

Man kan likevel trygt følge den gamle skoleregelen, bare man er klar over at talemålet neppe noen gang har lydd den særlig nøye.

Merk at enda og ennå er likestilt bare som tidsadverb!

Fremdeles bare enda i andre betydninger

Som gradsadverb og subjunksjon kan du nå som før bare bruke enda: 

  • enda større enn (gradsadverb)
  • Han er sterk, enda han er liten (subjunksjon)

Flere eksempler, med den nylig tillatte bruksmåten av enda i parentes og resten etter tradisjonelle regler:

  • Manuskriptet er enda dårligere enn sist (gradsadverb)
  • Manuskriptet er ennå (enda) ikke godt nok, enda det er bedre enn sist (tidsadverb og gradsadverb)

Det spiller ikke noen rolle om det er nåtid, fortid eller framtid. Valget bør være det samme om det står «Manuskriptet var ...».

Nynorsk

I nynorsk blir alt dobbelt, for valgfrihet i skrivemåten kommer i tillegg. Her setter vi bare opp de særnynorske formene:

  • Manuskriptet er endå dårlegare enn sist.
  • Manuskriptet er enno (endå) ikkje godt nok, endå det er betre enn sist.

Endå kan hete enda (hvis man skriver da for ) og enno kan hete ennå (hvis man skriver for no).

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter