Ennå eller enda?

Er begge disse setningene riktige?

Arbeidet er ikke gjort ennå.
Arbeidet er ikke gjort enda.

Svar

Ennå har før vært regnet som riktigere i denne betydningen, og du kan gjerne holde deg til det, men begge deler må regnes som korrekt.

Mange har lært at ennå er det eneste riktige i tidssammenheng: «De bor der ennå», «Arbeidet er ikke gjort ennå».  (Unntak: Når noe på et punkt i fortiden fremdeles varte, kunne enda aksepteres: «Arbeidet var ikke gjort ennå/enda».)

Men i 1991 ble det slått fast med et språkrådsvedtak at den regelen ikke gjelder lenger.

Man kan likevel trygt følge den gamle skoleregelen, bare man er klar over at talemålet neppe noen gang har lydd den særlig nøye.

Merk at enda og ennå er likestilt bare som tidsadverb!

Fremdeles bare «enda» i andre betydninger

Som gradsadverb og subjunksjon kan du bare bruke enda («enda større enn», «han er sterk, enda han er liten»). Slik kan det altså sies, avhengig av budskapet:

Manuskriptet er ennå/enda ikke godt nok, enda det er bedre enn sist!

Manuskriptet er enda dårligere enn sist.

Merk at det ikke spiller noen rolle om om det er nåtid, fortid eller framtid. Valget bør være det samme om det står «Manuskriptet var ...».

Nynorsk

I nynorsk blir alt dobbelt, for valgfrihet i skrivemåten kommer i tillegg: enno = ennå og endå = enda, nedenfor satt i parentes:

Manuskriptet er enno (ennå) / endå (enda) ikkje godt nok, endå (enda) det er betre enn sist!

Manuskriptet er endå (enda) dårlegare enn sist.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter