Coach på norsk

Finnes det et norsk ord for coach? Ordet skal brukes i forbindelse med coaching av et team.

Svar
lista «På godt norsk – avløserord» står det en rekke ord som du kan bruke istedenfor engelske eller andre utenlandske ord. Som avløserord for coach er trener, leder, rådgiver og kusk foreslått. Også los har vært framme i denne sammenhengen. For verbet coache står det trene, rettlede/veilede.
 
Når vi kommer til sammensetninger som livsveileder, livsrådgiver og livslos, kan det se ut til at alternative miljøer har satt et sterkt preg på ordene, slik at de ikke passer i alle sammenhenger. Livsstilsveileder er heller ikke allment nok.

Coaching i karriere- og næringslivssammenheng er noe annet, og coach virker svært innarbeidet blant dem som driver med det. Flere av dem er organisert i foreningen ICF Norge (International Coach Federation), og på sidene til ICF Norge brukes gjennomført ordet coach. Det tryggeste er nok å bruke coach og coaching om denne bransjen.
 
Men når man selv driver med coaching, kan man selvsagt være så kreativ man vil, også i ordbruken.
 
Det vitner om stor kreativitet i engelsk at man tidlig på 1800-tallet tok i bruk coach (jf. coach ‘vogn’) om en som loser, eller rettere sagt frakter, en student fram til eksamen. (Dette har på norsk hett privatlærer, veileder eller manuduktør – egentlig ‘en som leder med hånden’.) Coach i betydningen ‘trener’ (i sport) skriver seg visst fra andre halvdel av 1800-tallet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter