Begrep, uttrykk

Betyr begrep og uttrykk det samme?

Svar

Nei. 

Begrep betyr ‘(avgrenset) forestilling eller idé (om noe)’, som regel formidlet og avgrenset av et ord. (Mange bruker begrep som et finere ord for ord. Det kan være uheldig.) 

Uttrykk (betegnelse) viser derimot til den språklige formen et begrep har. I tillegg brukes ordet uttrykk spesifikt om flerordsuttrykk i motsetning til enkeltord, men det er en annen sak.

Ord er ordet for kombinasjonen av begrep og uttrykk. Ord har med andre ord en innholdsside (begrepet) og en uttrykksside (i form av lyder eller bokstaver). Ordet ord brukes riktignok også ofte om enten begrep eller uttrykk.

Synonymer (forskjellige ord med lik eller lignende betydning) er altså ulike uttrykk for om lag det samme begrepet. Uttrykk for det samme begrepet i ulike språk kalles ekvivalenter.

Flerordsuttrykk

Uttrykk har også en annen betydning, i en annen dimensjon: Det er også vanlig å skille mellom (enkelt)ord på den ene siden og uttrykk på den andre (jf. ord og uttrykk). Uttrykk blir da det samme som et flerordsuttrykk (flerordsenhet, ordforbindelse, frase).

Omgrep (om noe i tanken)

På nynorsk heter begrep tradisjonelt omgrep. I denne betydningen ble ordet trolig lansert av «bokmålets bestefar», Knud Knudsen, som i Norsk Blandkorn (1881) skrev: «begrep (bedre: omgrep, da vi siger at ‘gripe om’ noget, men ikke at ‘gripe be’ noget». Ivar Aasen fulgte opp. Før dette betydde ordet i dialektene ‘grep’ eller ‘omfang’.

Term

I terminologilære og i fagspråklige sammenhenger kalles det språklige uttrykket term (eller fagterm). Skillet mellom term og begrep er avgjørende i begrepsanalyse og terminologifaglig arbeid. Slik er fagterm omtalt i Nordisk leksikografisk ordbok:

  • språklig uttrykk for et begrep som hører til et visst fagområde.

Du kan lese mer om termer og begreper i innføringsheftet Termlosen. Flere forklaringer finner du i Terminologiens terminologi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter