Bakteppe

I Forsvaret er ordet bakteppe teke meir og meir i bruk, både skriftleg og munnleg, i staden for bakgrunn. Eg finn det ikkje i ordbøkene. Er dette eit ord som kan brukast?

Svar

Eit bakteppe høyrer til på eit teater, bak scena. Det er altså nettopp ein bakgrunn.

Den bruken som du viser til, er gammal i teater- og litteraturkritikk og historiske framstillingar. I nittiåra spreidde ordet seg kraftig i heilt vid tyding og vart oppfatta som litt av eit moteord (sjå Finn-Erik Vinjes moteordtabell). Men det er ikkje noko gale med ordet i og for seg.

Når du skriv, kan du gjerne vurdere om bakgrunn eller andre tilsvarande ord høver i samanhengen. Om dei ikkje gjer det, er det ikkje noko i vegen for å bruke bakteppe.

Stundom blir bakgrunn og bakteppe brukt for det ein før heller ville ha kalla grunn eller grunnlag. Metaforbruken er så å seia snudd nitti gradar.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.10.2017 | Oppdatert:25.05.2022