Baksnakke, framsnakke

Kan man bruke framsnakke om det motsatte av baksnakke, baktale, slik blant andre kronprinsen har gjort på tv?

Svar

Man kan nok det, selv om det strengt tatt er unødvendig eller ulogisk. 

Ordet framsnakke skal være lansert av en navngitt opphavsmann som det motsatte av (= et antonym til) baksnakke. Formålet med ordet er å bidra til at det blir mindre baktaling av folk.

Logisk problem

Leddet bak- i baksnakke viser til det å snakke negativt om noen bak vedkommendes rygg. Det enkleste antonymet (motsatte begrepet) blir da

  • å snakke negativt om noen foran (framfor) dem

Men det er altså ikke det det gjelder her. Et annet enkelt antonym er

  • å snakke positivt om noen bak dem

Dette er nettopp betydningen av framsnakke, ifølge tilhengerne av ordet. Det er altså tale om en slags positiv baksnakking, eller ‘bakros’. Det skurrer litt når begrepet «bak» skal være en fellesnevner for fram- og baksnakking

Men andre språkbrukere har tatt i bruk nyordet helt generelt om

  • å snakke pent om eller rose

Det er kanskje mer logisk, men slike godord har vi nok av fra før.

Eksisterende ord

Endelig har vi to problem knyttet til tidligere bruk av framsnakking og lignende ord.

1 Allerede før nyskapningen kunne man nok i norsk snakke noen fram i betydningen ‘å fremme med snakk’ eller ‘lede fram med snakk’, jf. for eksempel å heie fram. Dette var en nyttig bruksmåte.

2 Mye eldre er snakke fram i betydningen ‘snakke rett ut’. Vi har også de gamle adjektivene framsnakkende og framtalende. De kan brukes om en person som er ‘åpenhjertig, som sier sin mening uforbeholdent’, altså ‘som snakker beint fram’. Dette finner vi både hos Ivar Aasen og i Norsk Riksmålsordbok. Litt mer om dette finner du på Språkrådets nettsider

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter