«Anmeldelse» til politiet på nynorsk

Eg er nyutdanna politi, men i denne etaten er lite tilpassa ein nynorskbrukar. Særleg vanskeleg er det å handtere ordet anmeldelse når eg skal skrive nynorsk. Eg synest ikkje melding fungerer.

Svar

Mange har det som du. Det kling ikkje godt med berre melding, ikkje eingong politimelding, for vi er så vane med anmeldelse. Men det skal la seg gjere å bruke melding.

Vi seier jo like gjerne «melde nokon (til politiet)» som «anmelde nokon …», og på folkemunne heiter «levere anmeldelse» gjerne «melde [det] til politiet». Reint teknisk er det òg beint fram ei melding det er tale om. Anmeldelse er ikkje noko anna enn at politiet blir gjort kjent med saka. Ein politimann som er kjend med ei sak, skriv difor ikkje anmeldelse om saka, men ein rapport, seier Karl Arne Utgård i Juridisk og administrativ ordliste.

Melding er slik sett heilt patent, men blir likevel ikkje opplevd som kurant. Det hadde det kanskje vorte om politiet brukte meir nynorsk (slik dei skal etter mållova).

Du får berre stå på og bruke det du tykkjer er rettast.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter