Anførselstegn eller replikkstrek for ungdomsskoleelever?

Bør vi som underviser i ungdomsskolen, fremdeles lære elevene at det skal være anførselstegn (hermetegn) ved direkte tale? Eller er det greit nok med replikkstreker?

Svar

Språkrådet mener at elevene bør mestre begge måtene å angi direkte tale på.

Når en siterer fra skriftlige kilder, kommer en jo ikke unna anførselstegn. I visse andre sammenhenger kan replikkstrek fungere greit.

Replikkstrek eller sitatstrek er det samme som tankestrek (som er lengre enn bindestrek), og det skal være mellomrom mellom tegnet og replikken.

Mange aviser bruker forresten anførselstegn ved ordrett gjengiving av utsagn, men replikkstrek når ordlyden er bearbeidet av journalisten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter