Ad undas, til dundas?

Uttrykket «ad undas» er vel kjent, men somme seier «til dundas». Er dette ein feil, eller kan ein kalle det dialekt?

Svar

Feil kan vi snautt kalle det, sjølv om varianten kan byggje på ei mistyding. Som du kanskje veit, tyder ad undas ‘til bølgjene’ på latin.

Det du viser til, kan vera ei samanblanding, men variantar av slike uformelle uttrykk som dette kan ikkje godt stemplast som heilt galne. Dei bør nok iallfall godtakast i talemålet.

Til dunders er òg nytta somme stader. Det kan ha tilknyting til dunderen i tydinga ‘fanden’. (Hjå Amalie Skram finn du både «te donders» og «ka donderen?».)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter