Ad undas, til dundas?

Uttrykket «ad undas» er vel kjent, men somme seier «til dundas». Er dette ein feil, eller kan ein kalle det dialekt?

Svar

Feil kan vi neppe kalle det, sjølv om varianten kan byggje på ei mistyding. Som du kanskje veit, betyr ad undas ‘til bølgjene’ på latin.

‘Til dunders’ er òg nytta somme stader. Det kan komme av at dunderen betyr ‘fanden’. Det du viser til, kan vera ei samanblanding, men variantar av slike uformelle uttrykk som dette kan vanskeleg stemplast som heilt galne. Dei bør nok iallfall godtakast i talemålet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter