Hopp til hovedinnhold

Språkvedtak

Oversikt over språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar som er melde til Språkrådet per 10. desember 2021 etter lov 21. mai 2021 nr. 42 om språk (språklova) § 11 andre ledd, jf. Kulturdepartementets delegeringsvedtak 3. juni 2016 nr. 1951.

Kommuneoversikt

Fylkesoversikt

Kommunestyrevedtak

Fylkestingsvedtak