Hopp til hovedinnhold

Nettsidetekster og allment tilgjengelig informasjon

Statlige og fylkeskommunale nettsider skal inneholde informasjon som publikum trenger. Det skal ikke lages parallelle versjoner av samme informasjon på begge skriftspråkene. Begrunnelsen er at alle innbyggerne i landet skal møte begge de to norske skriftspråkene, og statlige og fylkeskommunale nettsider skal ikke gi mulighet til å velge bort det ene eller det andre skriftspråket.

I generell skriftlig informasjon som staten eller språklig nøytrale fylkeskommuner lager for et eksternt publikum, skal det veksles mellom bokmål og nynorsk.

Statsorgan med hele landet som tjenestekrets skal ha minimum 25 prosent og maksimum 75 prosent av hvert skriftspråk.

For språklig nøytrale fylkeskommuner gjelder egne regler for veksling mellom skriftspråkene. Språkrådet gir råd om hvordan reglene skal praktiseres.

Kravet om språkveksling gjelder ikke for tekster som er laget for intern bruk i virksomheten – for eksempel saksdokument til møter, intern saksbehandling eller stoff til intranettet. I slike tekster kan den enkelte ansatte velge skriftspråk selv. 

Les mer om språkvedtak og vekslingsregler for fylkeskommunen

§ 13 Veksling mellom bokmål og nynorsk i allment tilgjengelege dokument

Lenke til paragrafen

Se også paragraf 1 og paragraf 4