Hopp til hovedinnhold

Løyve og faste formular

Innbyggerne i Norge skal selv kunne velge hvilket skriftspråk de ønsker skal brukes i statlige løyve og faste formular som gjelder dem selv. Det gjelder for eksempel førerkort eller skattemelding.

De statlige organene må derfor ha begge versjoner tilgjengelige for å oppfylle lovkravet. Bruker organet bokmål og nynorsk samtidig i samme dokument, regnes kravet som oppfylt.

§ 14 andre ledd

Dersom eit privat rettssubjekt krev at løyve og faste formular som direkte gjeld rettssubjektet, skal vere på anten bokmål eller nynorsk, skal statsorganet oppfylle kravet.