Spar på ordene

Eksempel 1: I egenskap av å være byggherre for et syke- og aldershjem i verneområdet foretok kommunen utfylling av et vann i nærheten.

Forslag til omformulering: Som byggherre for et syke- og aldershjem i verneområdet fylte kommunen ut et vann i nærheten.

 

Eksempel 2: Det knytter seg usikkerhet til deres forutsetninger for å adoptere et barn fra utlandet.

Forslag til omformulering: Det er uvisst om de har forutsetninger for å adoptere et barn fra utlandet.

 

Ett hjelpeverb er nok

Hvis du bruker hjelpeverb (må, skal, vil, bør), bør du spare på dem. Som oftest er ett hjelpeverb nok.

Skriv heller «er» enn «vil være» (dersom det ikke er snakk om framtid eller ønsker). Ikke skriv «vil måtte være» hvis du kan skrive «må være». Ikke skriv «vil kunne være» hvis du kan skrive «kan være».

Eksempel 1: Hunder og katter vil måtte være ca. 7 måneder gamle før de kan innføres.
Forslag til omformulering: Hunder og katter må være ca. 7 måneder gamle før de kan innføres.

Eksempel 2: Hvis du går inn på nettsidene våre, vil du også kunne finne brosjyrer.
Forslag til omformulering: På nettsidene våre kan du også finne brosjyrer.

Eksempel 3: Når det gjelder utviklingen av flåten, vil det kunne være en oppgave å ...
Forslag til omformulering: Når det gjelder utviklingen av flåten, kan det være en oppgave å ...

Eksempel 4: Europeiske kunder av norske bedrifter kan komme til å måtte tillegges plikter som importører.
Forslag til omformulering: Europeiske kunder av norske bedrifter kan få plikter som importører [?]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter