Fra passiv til aktiv

Eksempel 1: Søknad kan ikke sendes elektronisk.

Hvem kan ikke sende?

Forslag til omformulering: Du kan ikke sende søknaden elektronisk.

 

Eksempel 2: Dette vedtaket kan påklages.

Hvem kan klage?

Forslag til omformulering: Du/dere kan klage på dette vedtaket.

 

Eksempel 3: Eventuelle brudd på regelverket betyr at det må betales avgifter for kjøretøyet.

Hvem bryter reglene, og hvem betaler?

Forslag til omformulering:
Dersom du bryter reglene, må du betale avgifter for kjøretøyet.

 

Eksempel 4: Det ble fra politiets side innledet etterforskning.

Politiet er subjektet. Sett politiet på første plass.

Forslag til omformulering: Politiet innledet etterforskning.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.05.2016 | Oppdatert:19.02.2018