Fra abstrakte substantiv til konkrete verb

Eksempel 1: Saken ble gjort til gjenstand for drøfting.

Forslag til omformulering: Saken ble drøftet.

 

Eksempel 2: Det ble foretatt forkynning av tiltalen.

Forslag til omformulering: Tiltalen ble forkynt.

 

Eksempel 3: Det er foretatt en standardheving. Det er også utført maling av innvendige overflater.

Forslag til omformulering: Standarden er hevet, og innvendige overflater er malt.

 

Eksempel 4: Det bør skje en innskjerping av dagens dispensasjonspraksis.

Forslag til omformulering: Dagens dispensasjons­praksis bør innskjerpes.

 

Eksempel 5: Oversending av opplysningene kan ikke finne sted.

Forslag til omformulering: Opplysningene kan ikke oversendes.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter