Bruk konkrete ord

Her er et par eksempler på abstrakte ord og uttrykk som kan gjøre meningen uklar.

Forhold

Ordet forhold kan ha flere betydninger, og det er ikke alltid klart hvilken betydning som gjelder.

Eksempel 1: For Kystverket innebærer dette et aktivt forhold i kystsoneplanlegging i samarbeid med lokale og regionale aktører.

Hva betyr forhold her? Ut fra sammenhengen ser det ut til at det betyr deltakelse, men sikre kan vi ikke være.

Forslag til omformulering: For Kystverket innebærer dette aktiv deltakelse i kystsoneplanlegging i samarbeid med lokale og regionale aktører. Eller: Dette innebærer at Kystverket må delta aktivt i kystsoneplanlegging ...

 

Eksempel 2: Mangel ved varen foreligger ikke hvis feilen skyldes forhold ved forbrukeren, for eksempel uforsiktig bruk eller dårlig vedlikehold.

Her gjør ordet forhold meningen uklar. Hvis vi skriver om setningen, kommer meningen klarere fram.

Forslag til omformulering: Det er ingen mangel ved varen hvis feilen skyldes noe forbrukeren selv har gjort / hvis forbrukeren selv er skyld i feilen ...

 

«I forhold til»

Grunnbetydningen av uttrykket «i forhold til» er «sammenlignet med». Hvis du ikke er ute etter å sammenligne ting, bør du unngå dette uttrykket. Bruk heller en vanlig preposisjon, f.eks. i, med, om, , til, for, eller uttrykk som «når det gjelder» eller «med tanke på». I noen tilfeller er det best å skrive helt om.

Eksempel 1: Politiet har et ansvar i forhold til å oppklare saken.

Forslag til omformulering: Politiet har et ansvar for å oppklare saken.

 

Eksempel 2: Det pågår en debatt i forhold til bekjempelse av kriminaliteten.

Forslag til omformulering: Det pågår en debatt om bekjempelse av kriminaliteten.

 

Eksempel 3: Norske holdninger og posisjoner skal fremmes i forhold til våre forhandlinger med andre land.

Saken skal vel tas opp i selve forhandlingene, ikke «i forhold til» dem.

Forslag til omformulering: Norske holdninger og posisjoner skal fremmes i våre forhandlinger med andre land.

Les mer om «i forhold til».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter