Sjekkliste for skribenter

Hvordan kan du sørge for at teksten din fungerer slik den skal? Her er en sjekkliste.

NYNORSK

  1. Hvem skriver du for?
  2. Hvorfor skriver du?
  3. Lag orden i teksten
  4. Lag klare setninger
  5. Velg riktige ord
  6. Om stil, tone og korrektur

1 Hvem skriver du for?

Ha klart for deg hvem du skriver for, og hvorfor mottakeren skal få teksten

Når du har et tydelig bilde av mottakeren, er det lettere å tilpasse teksten til ham eller henne.

Vurder hva mottakeren vet fra før, og hva du bør forklare

Har mottakeren fått informasjon om saken skriftlig, på telefon eller i møter før?

Tilpass teksten din til den som er hovedmottaker

Hvis du har flere ulike mottakere, kan du lage et generelt sammendrag til hovedmottakeren eller dele teksten og skrive tilpasset informasjon for hver mottakergruppe.

2 Hvorfor skriver du?

Få klart fram hvorfor mottakeren skal lese og bruke teksten

Hvis formålet med teksten er at mottakeren skal gjøre noe, bør du sørge for at det kommer tydelig fram.

Ta med det som er relevant for mottakeren

Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. Tenk nøye over hva som bør være med i teksten. Kan du fjerne tekst som mottakeren trolig ikke har noen nytte av?

Les mer

Til toppen

3 Lag orden i teksten

Lag en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om

Hovedoverskriften må gi mening for mottakeren og signalisere hva teksten handler om.

Plasser det som er viktigst for mottakeren, først eller langt framme i teksten

Det som er viktigst for deg som skribent, er ikke nødvendigvis det viktigste for mottakeren. Ofte er det lurt å skrive en konklusjon eller et sammendrag først. Det gjør ikke noe om du gjentar konklusjonen til slutt.

Del lange tekster inn i avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for mottakeren

En god avsnittsinndeling gir både skribenten og mottakeren god oversikt over innholdet. Hvert avsnitt må ha et klart hovedpoeng, og avsnittene må plasseres i en logisk rekkefølge.

Lag mellomoverskrifter som samsvarer med innholdet i avsnittene

Hovedpoenget i et avsnitt bør kunne oppsummeres i en mellomoverskrift. Ideelt sett skal en leser kunne danne seg et inntrykk av innholdet i en tekst bare ved å skumme mellomoverskriftene.

Eksempeltekster

Til toppen

4 Lag klare setninger

Ikke skriv for lange og kompliserte setninger, men si én ting om gangen

Del lange setninger som kan deles. Forsøk å unngå lange innskudd. Vurder om innskuddene kan skilles ut som egne setninger.

Eksempler

Pass på at nødvendig informasjon ikke er underforstått eller utelatt

Husk at ikke alle mottakere har dine kunnskaper. Ikke overlat til mottakeren å finne ut hva som står mellom ordene og linjene.

Bruk heller konkrete verb enn tunge substantiv når du beskriver en handling

Unngå tunge omskrivninger med substantiv. Bruk heller konkrete verb tidlig i setningen. Da får du som regel fram hvem som handler.

Eksempler

Vær aktiv når du kan

Som regel er det best å nevne hvem som gjør hva, hvis det ikke er noen grunn til å la det være.

Eksempler

Til toppen

5 Velg riktige ord

Unngå fyllord og unødvendige presiseringer

Fjern fyllord og presiseringer som ikke tilfører setningen mer informasjon. Bruk korte ord i stedet for lange og sammensatte ord. (En problemstilling er ofte bare et problem.)

Eksempler

Velg oppdaterte og konkrete ord

Velg ord som ligger nær dagligspråket. Unngå gammeldagse ord og uttrykk. Styr også unna abstrakte ord med vagt innhold.

Mer om gammeldagse ord og vendinger

Mer om abstrakte ord

Forklar et faguttrykk første gang du bruker det

Husk at forklaringen må være god. Unngå å forklare ett faguttrykk med et annet, eller bare vise et eksempel på bruk av faguttrykket.

Eksempler

Til toppen

6 Om stil, tone og korrektur

Tilpass stil og tone til mottakeren og formålet med teksten

Husk at alle valgene du tar når du skriver, er med på å gi teksten et visst stilnivå.

Tunge substantiv, mange passivformer, gammeldagse ord og lange setninger gir teksten en høytidelig og formell stil og skaper avstand mellom tekst og leser.

Konkrete, aktive verb, kortere setninger og direkte tiltale (du-form) gir en mindre formell stil og minsker avstanden mellom tekst og leser.

Ha derfor mottakeren og formålet i mente gjennom hele skriveprosessen.

Les korrektur

Ikke stol på stavekontrollen. Bruk ordbøker og Språkrådets nettsider hvis du er i tvil, eller be en kollega om hjelp. 

Last ned sjekklisten i plakatform (pdf) her.

Til toppen

Sist oppdatert 1. juni 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter