Historiske navn – retningslinjer

Romerske navn

Det skal skrives æ og ø, ikke ae og oe. Ved hiatus skal det skrives ae og oe, ikke aë og oë. Det skal skrives j og v mellom vokaler og i framlyd foran vokal, ellers i og u. Det skal skrives c i de fleste tilfellene med unntak for noen navn med lang tradisjon i norsk. Det skal skrives x bortsett fra Oksidenten.

Greske navn

Det skal skrives k og t for bokstavene khi og theta, ikke kh og th. Det skal skrives ks og f, ikke x og ph (men x i framlyd, f.eks. Xenofanes). Når det gjelder spørsmålet om eu eller ev, skal en mest mulig holde seg til ev. Ved spørsmålet om monoftong eller diftong skal en ha diftong som utgangsprinsipp.

Navn fra Midtøsten og Nord-Afrika

Det skal skrives ks (med unntak for Xerxes) og sj (ikke sh). Stumme h-er skal sløyfes.

Navn fra Bibelen

Navn fra Bibelen følger oversettelsen av 1978.

Russiske navn

Med noen unntak følges transkripsjonsreglene fra 1970 og 1995, revidert i 2017. Tolstoj og Trotskij får valgfritt fornavn Leo eller Lev.

Nordiske navn

1 Norske navn etter 1700 skrives etter samtidsskrivemåten.

2 Det skrives -son i norske navn før 1600 og -dotter i norske navn før 1700.

3 Islandske og færøyske navn etter 1500 skrives på henholdsvis islandsk og færøysk

4 Norske, færøyske og islandske navn før 1500 skrives etter følgende moderniseringsprinsipp:

- palataler skrives som i moderne norsk, f.eks. Gjelline og Tambarskjelve
- ikke-senket vokal beholdes i stammen, f.eks. Arinbjørn
- f > v, f.eks. Herjolvsson
- jo > jø i personnavn, f.eks. Arinbjørn, ellers o > o, f.eks. Gjoll og Telamork
- ð > d, f.eks. Odin
- hl > l, hr > r, hv > v, f.eks. Lidarende, Krokrygg, Sigvat
- hv > hv/kv, unntak i framlyd, f.eks. Hvergjelme/Kvergjelme
- z > ss, f.eks. Gissur
- ey > øy, f.eks. Orknøyene/Orknøyane
- svarabhaktivokal settes inn, f.eks. Suderøyene/Suderøyane
- lengdemarkering settes ikke, f.eks. Holar (ikke Hólar)
- -a/-i/-ir > -e, f.eks. Ormstunge, Are, Skidbladne
- nominativs-r og andre nominativsmerker sløyfes, f.eks.
- Arnljot, Egil, Kirkjubø
- binde-ar > binde-s i patronym, f.eks. Tordsson
- binde-a og binde-s beholdes i patronym, f.eks. Arason, Måsson
- binde-is > binde-es, f.eks. Fåvnesbane

5 Norrøne navn på steder utenfor Norden skrives på norrønt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter