Ord som kan takast inn i nynorske ordlister, godtekne i 2000

A
allsidigheit
alminnelegheit
anerkjenne
angå
anledning (hokjønn)
anløp
anskaffing (t.d. anskaffingskostnad)
anslag (i alle tydingar)
anslagsvis
anslå
anstendig
anstendigheit
anstrengje (seg)
anstøyt
anta
antakeleg
antyde (a-bøying)
anvende
anvendeleg, -heit

B
bakkenbart
bebreide, bebreiding
bedekkje (er med frå før)
bederva
bedrøva
bedrøveleg
bedyre
begavelse
begjær
beherske
behjelpeleg
behøve
beklage, beklageleg
bekrefte
belage
belyse
belysning (i alle tydingar)
benåde
beskjeden, -heit
beskytte, beskyttelse
bestandig
bestikke, bestikking
bestøve
betakke
betone
betrakte
betrakteleg
betraktning
betutta
betyd(n)ing
betydeleg, ubetydeleg
bevege, -else
bevendt
bevisstheit
bidra(ge)
bitterheit
brekke (i alle tydingar)
bryderi

D
desto
dristigheit
dvask
dyktigheit
dødelegheit

E
edderkopp
eigenrådigheit
einigheit
elskverdigheit
enkelheit
erverv (t.d. godtruerverv)
erverve
evinneleg

F
fatta
ferdigheit
flisespikkeri
forberede
forbindelse
fordragelegheit
foreine
foreløpig
forfeila
forfengelegheit
forgjeves
forholdsmessig
forholdsregel
forhøgning
forhåpentleg
forhåpentlegvis
forhåpning
forkant
forlegen
forlegenheit
fornøyeleg
fornøyelse
forræderi
forsiktigheit
forskriftsmessig
forstandigheit
forstille (seg)
forsøkje
fortløpande
fortreffeleg
fortrinn
fortrinnsrett
fortrinnsvis
fortrulegheit
fortsetje
fortsetjing
forulempe
forulemping
forulykke/-lukke
forvandle
forvandling
forære
forårsake
følelse
føregå
førekom(m)e
føreta(ke)

G
gebrekkeleg
gisp
gispe
gjenmæle
gold, -heit

H
haldbarheit
hastigheit
heftig, -heit
hemmelegheit
hensikt, -smessig
heseblesande
hevelse
hukommelse
hurtigheit
husgeråd
høflegheit

I
ifølgje
ile (v.)
innbilskheit
innflytelse
inntreffe
innynde

J
jo – desto
jo – jo

K
kaldblodigheit
kjede (seg)
kjedeleg
klippe (hokjønn)
kostbarheit
krets
kunstferdigheit
kveg (alle tydingar)
kveste

L
landflyktigheit
lesbarheit
likegyldigheit
lovmessigheit
løfte subst.

M
meinigheit
midlertidig
minnelegheit
mulm (mulm og mørke)
munterheit

N
narraktigheit
nidkjærheit
nysgjerrigheit
nødvendigheit

O
openheit
openhjartig
oppfinnsemd
oppmerksemd
oppriktigheit
opprømt
oppstandelse
overeinskomst
overflødigheit
overlegenheit

P
partiskheit
pjalt
planmessigheit
plattheit
pleie (pla, bruke)
prøvelse
pålitelegheit
påtaleunnlating

R
raskheit
rave (sjangle)
regelmessigheit
reinslegheit
riktigheit
rimelegheit
rokke (skate)
romslegheit
runge (ljome)
rådigheit

S
saklegheit
salvelse
samanliknbar
samstemmigheit
seglas
segne
segneferdig
sikkerheit
sindigheit
sjeldanheit
sjåverdigheit
skikkelse
skjebne, -svanger
skjønn (vakker)
skjønnheit
skjøn(n)smessig
skoggerle
skuffelse
skøyaraktig
slappheit
sluheit
smidigheit
snillheit
speloppar
spisebestikk
spisekart
spissfindigheit
sporenstreks
språkriktigheit
spydigheit
stadigheit
staheit
standhaftig, -heit
stillbar
stoltheit
størrelse
sunnheit
svakheit
svimmelheit
særdelesheit
særeigenheit
sårbarheit
sårheit

T
takknemleg, -heit
tapperheit
tausheit, -sløfte
tilbehø(y)r
tilbørleg
tilbøyelegheit
tilfeldigvis
tilfredsheit
tilføye
tilgjengelegheit
tilsikta
tjuvaktig
toneangivande
tydelegheit
tåpelegheit

U
uanfekta
uansett
uanstendigheit
ubestikkeleg
ufeilbarleg
uforholdsmessig
uforretta
ugjenkalleleg
uhyrlegheit
underbevisstheit
underdanigheit
unndra(ge)
unnfallen, -fallande
unnlate
unnlating
unnseleg
unnsetning
ustadigheit
utelukkande
utilpass
utsvevande
utsveving
uvegerleg

V
valbar, -heit
varigheit
vederheftig
vedrøre
ven(n)legheit
ven(n)skapelegheit
verkelegheit
vever
viktigheit
vilkårlegheit
villigheit
vittigheit

Y
ytterlegheit

Æ
ærbarheit
ærbødig, -heit
ærgjerrigheit
ærverdigheit

Ø
ømfintleg, -heit
ønsk(j)elegheit
ønskverdig
øvrigheit

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter