Stemmer det at en nå skal bruke bare ett mellomrom etter punktum? I min utgave av Skriveregler (Aschehoug 1980) står det at det skal være to.
Eg har høyrt at ein ikkje skal dele personnamn ved linjeskifte, t.d. skrive «Petter» som «Pet-ter» og «Pettersen» som «Petter-sen», men flytte heile namnet over til neste linje. Korleis deler ein...
I norsk rettskrivning ødsler man ikke med de store forbokstavene. Hovedregelen er at vi skal bruke liten dersom det ikke er klar hjemmel for å bruke stor.
Her finner du svar på en del viktige spørsmål om kompetanseprøvene i bokmål
Stor eller liten forbokstav? Komma eller ei? Ett eller flere ord? Svarene finner du her.
Flere norske partinavn bryter med rettskrivningen, og forkortelsene spriker i flere retninger når det gjelder bruk av punktum og forbokstav. Skal det være slik?
AV KRISTIN HAGEN, PIA LANE OG TROND TROSTERUD Det siste året har Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo og det finske firmaet Lingsoft utviklet en grammatikkontroll for bokmål. Resultatet blir ...
Kikker du over skulderen på en oversetter en vanlig arbeidsdag, er det ikke uvanlig å se en analog ordbok oppslått i den ene hånden, en smarttelefon med spesialist-apper trygt plassert i den andre ...
Da eller når? De eller dem? Å eller og? Svarene finner du her.
Kva heiter det eigentleg på norsk? Brukar eg «i forhold til» rett? Skal det vere i eller på? Svara finn du her.
Viser side 1 (1-10)