Hopp til hovedinnhold

Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon bokmål:

[Du/Dere] kan bli pålagt å rydde opp på [sted/gnr./bnr.]

Ny versjon nynorsk:

[Du/De] kan bli [pålagt/pålagde] å rydde opp på [stad/gnr./bnr.]