Hopp til hovedinnhold

Varsel om overtredelsesgebyr

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: juni 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Byggesaksavdelingen

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Byggefirma, entreprenører, arkitekter og tiltakshaver

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Naboer, gjenboere og andre offentlige instanser som har klagerettigheter

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom