Hopp til hovedinnhold

Varsle bruker og institusjon om at tvangsvedtak (tilbakeholdelse i institusjon for rusmiddelavhengige) skal avsluttes.

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: desember 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Rusmiddelavhengige som er tvangsinnlagt på rusinstitusjon

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Rusinstitusjonen

Tjenesteområde: Bolig og sosiale tjenester